Personvernerklæring og vilkår

Personvernerklæring
Sist endret 20.03.2020

Ved å registrere deg som sjåfør eller som kontaktperson for virksomhet i «Linx Sjåførformidling», aksepterer og samtykker du til vilkårene for bruk. Når du registrer deg gir du oss tilgang til informasjon om deg, denne informasjonen behandler vi i henhold til beskrivelsen i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan «Linx Sjåførformidling» samler inn og bruker personopplysninger om sjåfører og kontaktpersoner som har registrert seg. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Personvernreglene er laget for å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi samler den inn, hvilket rettslig grunnlag som foreligger, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan oppdatere, administrere og slette informasjon vi har samlet inn om deg.

Cognia Technology som tjenesteleverandør

Cognia Technology leverer tjenesten «Linx Sjåførformidling» til sjåfører og virksomheter som har behov for sjåfører. Formålet med tjenesten er at sjåfører skal kunne formidle og tilby seg selv og sin erfaring på en enkel måte til virksomheter som har ett sjåførbehov. For å kunne levere og gi tilgang til denne tjenesten har vi behov for å registrere personopplysninger som navn på sjåfør eller kontaktperson i virksomhet, telefonnummer, e-post, fødselsår, språk og informasjon om førerkort, kompetansebevis og erfaring. For å kunne behandle disse personopplysningene anvendes GDPR forordningens Artikkel 6 a). De opplysningene du som sjåfør registrerer om deg selv, blir tilgjengelig for søk og kontaktinformasjon din vises til de virksomheter som registrer seg.

Cognia Technology som tjenesteleverandør vil kunne anvende sjåfør- og kontaktpersonopplysningene som har blitt registrert i sine Linx tjenester for sjåførprofil og kurstilbud. De som registrerer seg vil bli invitert til bruk av andre Linx tjenester, og til å kunne være med å videreutvikle og forbedre tjenestene. Dette vil kunne være, men ikke begrenset til å sende ut informasjon og nyhetsbrev som er relevante for sjåfører, og for kontaktpersoner i transport- og anleggsvirksomheter. Videre har du samtykket til å motta dialog fra oss, og vi vil kunne kontakte deg via e-post, SMS og ulike sosiale kanaler. For å trekke sitt samtykke tilbake, må du fjerne din registrering. Din informasjon vil bli slettet og du vil ikke lenger motta noen informasjon eller være tilgjengelig for søk.

Du kan selv vedlikehold dine registrert data for å sikre at disse er nøyaktige og oppdaterte. Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge tjenesten tilbys. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Nettstedsanalyse

For at Cognia Technology kontinuerlig skal kunne forbedre kvaliteten på tjenesten som tilbys, innhenter vi bruksmønster til de som besøker tjenesten. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er følgende; hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøket varer, hvilket nettsted brukeren kommer fra, og hvilken nettleser som benyttes. Videre brukes også informasjonen for å sikre stabil drift av tjenesten og for økt sikkerhet for våre brukere.

Til dette benytter Cognia Technology analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som er små, midlertidige filer som blir lagret på din enhet når du besøker et nettsted. Filene blir slettet automatisk etter en gitt tidsperiode eller når nettsiden du er på lukkes. For å ivareta personvernet anonymiseres opplysningene slik at man ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt person. I tillegg opprettes cookies for å bedre brukeropplevelsen slik at du slipper å skrive inn ditt brukernavn og passord hver gang du besøker nettsiden.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Cognia Technology deler ikke personopplysninger med tredjepart. Men bruker følgende underleverandører til å levere tjenestene: Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft). Cognia Technology er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger etter denne personvernerklæringen. Det betyr at Cognia Technology er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Microsoft er databehandler for personopplysningene og gjennomfører behandlingen i samsvar med regelverket.

Rettigheter

Som bruker av vår tjeneste har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Når det gjelder retting og sletting utføres dette av den registrerte selv.

Denne behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake ved å slette opplysninger registrert om deg selv.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på datatilsynet.no.

Forespørsler

Har du spørsmål om Cognia Technologys behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, kan du rett henvendelsen til: support@cogniatechnology.no

Forespørsler om slik informasjon må gjøres skriftlig, være underskrevet av deg og inneholde informasjon om navn og adresse og være merket GDPR – Linx sjåførformidling.

Dine forespørsler vil bli behandlet raskt og korrekt.

Endring av personvernerklæringen

Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Dette er enten på grunn av endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger. Cognia Technology forbeholder seg retten til å endre og oppdatere personvernerklæringen ved behov. Ved større endringer vil vi informere om dette via vår tjeneste portal.linx.no eller gjennom vår dialog med deg.

Vilkår for bruk av Linx Sjåførformidling
Sist endret 20.03.2020

Ved å bruke tjenesten våre inngår du en avtale med Cognia Technology og aksepterer disse vilkårene. Ved å registrere deg som sjåfør eller som kontaktperson for virksomhet aksepterer og samtykker du til vilkårene for bruk, samt bekrefter å ha lest og forstått vilkårene.

Når du registrer deg, behandler vi i tillegg informasjonen din i henhold til beskrivelsen i personvernerklæringen. Denne forklarer hvordan vi håndterer personopplysningene dine og beskytter personvernet ditt når du bruker tjenesten vår. Ved å registrere seg aksepteres personvernerklæringen og samtykke til registrering av personopplysninger.

Bruk av tjenesten våre

Misbruk av tjenesten er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenesten eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenesten. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om urettmessig atferd.

Ved å bruke tjenesten får du tilgang til informasjon om tilgjengelige sjåfører, denne informasjon skal ikke misbrukes. Misbruk av informasjon om tilgjengelig sjåfører kan føre til at din virksomhet får stengt tilgangen til tjenesten.

I forbindelse med din bruk av tjenesten og vår administrasjon av tjenesten kan vi sende deg tjenestemeldinger, annen informasjon og nyhetsbrev. Vi kan også sende deg invitasjoner til bruk av andre Linx tjenester på e-post og SMS.

Endring og opphør av tjenesten

Vi endrer og forbedrer tjenesten hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenesten, selv om vi beklager at du forlater oss. Cognia Technology kan også når som helst slutte å levere tjenesten til deg eller legge til eller opprette nye begrensninger på tilgangen til dem. Ved brudd på personvernerklæringen eller vilkårene, misbruk av tjenesten eller annet mislighold, forbeholder Cognia Technology seg retten til å si avslutte tjenesten for din bruker eller virksomhet med øyeblikkelig virkning.

Siden du eier dine egne opplysninger, er det viktig for oss å beskytte din tilgang til dem. Hvis vi avslutter tjenesten, vil vi i den grad det er rimelig gi deg melding om dette slik at du selv kan avslutte bruken av tjenesten og slette dine opplysninger.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr tjenesten fri av kost, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenesten.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, er det ingen spesifikke løfter når det gjelder tjenesten. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenesten, eller at tjenesten er pålitelige, tilgjengelige eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Ansvar for tjenesten

Cognia Technology og dets underleverandører er ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

Bedrifters bruk av tjenesten

Hvis du bruker våre tjenester på vegne av en bedrift, samtykker denne bedriften i disse vilkårene. Bedriften aksepterer å holde skadesløs og tapsfri Cognia Technology, ledere og ansatte fra og mot alle rettskrav, søksmål eller rettsforfølgelser som oppstår som en følge av eller knyttet til bruk av tjenesten eller brudd på disse vilkårene, herunder eventuelle ansvar eller kostnader som måtte oppstå fra krav, tap, skader, rettskrav, kjennelser, kostnader i forbindelse med rettssaker og advokatsalærer.

Om vilkårene

Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for tjenesten, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenesten. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om større endringer av disse vilkårene legges ut på denne portal.linx.no. Vi legger også ut varsel om større endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og de ytterligere vilkårene, skal de ytterligere vilkårene gjelde for den aktuelle konflikten.

Disse vilkårene omfatter forholdet mellom Cognia Technology og deg. De gir ingen rettigheter til tredjeparter.

Hvis du ikke overholder vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis en del av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Force majeure

Skulle det oppstå hendelser utenfor Cognia Technologys kontroll, eller en situasjon som Cognia Technology ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Cognia Technology fra å levere tjenesten. I slike tilfeller opphører Cognia Technology sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Gjeldende rett og verneting

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres med Sandefjord tingrett som rett verneting.